logo_teosofiskakompaniet

B.P. Wadia​

Bahman Pestonji Wadia – (BP Wadia,) Was born on October 8, 1881 and died in Mumbai India and passed October 8th 1958 in Bangalore. He was an Indian theosophist and labour activist. He founded the Madras Labour Union, one of India’s first organised labour unions.

In 1903 he joined the Theosophical Society in Mumbai and moved to Adyar in 1908. He worked for the journal The Theosophist. He became president of the Madras Textile Workers’ Union and engaged himself for worker’s rights.

He worked on behalf of the United Lodge of Theosophists to renew a focus upon the life and work of HPB and her closest associate William Quan Judge. In 1919 he visited the ULT in Los Angeles and committed himself to establishing Lodges throughout the world..

In 1923 he founded several lodges on the east coast of the States. In 1925 he founded a lodge in the UK. In 1928 a lodge was founded in France, in 1929 in Mumbai, and in 1930 he began publishing the journal The Aryan Path.[1] In 1928 he married Sophia Camacho (1901-1986).[2] In 1945 he founded The Indian Institute of World Culture (IIWC) in Bangalore. Other lodges of the ULT were founded in the States, Europe and India.

Läs mer »

Bomanji Pestonji Wadia

Bomanji Pestonji Wadia (1881 – 1958) SHRI B. P. WADIA A BRIEF CHRONOLOGY Mr. B. P. Wadia was born on 8 October 1881, the eldest son of Mr Pestonji Cursetji and Mrs. Mithibai Wadia. He had three sisters and one brother. Mr.Cursetji Wadia was a descendent of the famous Wadia family of shipbuilders. The Wadias came from Siganpore, a small village near Surat. Some of  the sailing ships built by the Wadias are referred to even today. The Trincomalee, later renamed Foudroyant, is still preserved

Läs mer »

U.L.T.s deklaration

United Lodge of Theosophists Deklaration Inriktningen för denna loge är att självständigt och hängivet tjäna teosofins sak utan att vara bunden vid någon teosofisk organisation. Den är lojal mot den Teosofiska Rörelsens stora grundare men befattar sig inte med tvistefrågor eller olikheter i personliga åsikter. Det arbete den har att utföra och det mål den har i sikte är alltför upphöjda och krävande för att den skall hinna med eller önska engagera sig i underordnade frågor. Detta arbete och detta

Läs mer »

Teosofiska Rörelsens Tre Syften

Teosofiska Rörelsens Tre Syften Att bilda en kärna av Universellt Broderskap inom mänskligheten utan att fästa avseende på ras, troslära, kön, samhällsklass eller hudfärg Att studera forntida och moderna religioner, filosofier och vetenskaper, samt klargöra vikten av sådant studium. Att utforska de oförklarade naturlagarna och människans latenta psykiskakrafter.

Läs mer »

Medkänsla

Den grundläggande förmaningen som alla Stora Lärare lagt tonvikt vid är kärlek och medkänsla för alla. Målet med teosofin är att inspirera människor att bli kvinnor och män av icke-våld i hjärta och sinne.

Läs mer »

Livets enhet

Vi är alla förbundna i en gudomlig väv av ömsesidigt beroende trådar. Den enskildes handlingar påverkar allas liv, enhet och universella orsakssamband. Det finns en gemenskap mellan alla varelser i ekosystemet.

Läs mer »

Sfärernas musik

Den Värld vi ser, är en till synes oändlig serie av vibrationer. Sfärernas musik är naturens egen inneboende harmoni som inte bara finns på planeterna utan även inom varje minsta sandkorn.

Läs mer »

Naturens visdom

De stora civilisationerna från det förflutna hämtade sin inspiration och vishet från naturen. Naturen är förkroppsligandet av det Gudomliga.

Läs mer »

Altruism

Teosofin står för den högsta etik som kan sammanfattas med ordet altruism. Det är den självvalda handlingen att osjälviskt sätta andras bästa före sitt eget.

Läs mer »

Själv-studier

Själv-studier innebär att man genom självreflektion försöker att vara helt ärlig mot sig själv. Man behöver inse vikten av en självstyrd utveckling och korrigera kursen när så behövs.

Läs mer »

Meditation

Meditation är centralt för det andliga livet och innebär att man riktar blicken inåt mot det egna medvetandet. Detta innebär en strävan att nå till det Gudomliga inom sig.

Läs mer »

Tankefrihet

Strävan efter visdom kräver ett fritt tänkande. Varje människa måste komma till rätta med den värld och det universum de lever i, genom egna erfarenheter, resonemangskraft och intuition.

Läs mer »

Sökandet efter sanning

Kärleken till visdom bygger på sökandet efter sanning och den välkomnar därför alla idéer och utmaningar som kan klargöra och förfina ens förståelse av den.

Läs mer »

Solidaritetens Religion

Varje religiös, filosofisk eller andlig tradition, tydliggör att allt liv är ett, att allt är sammanlänkat och att vi bör leva med samma vördnad för allt som lever och andas.

Läs mer »

Gudomlig Visdom​

Teosofi betyder Gudomlig Visdom. Den grundläggande idéen är att den Gudomliga Visdomen genomsyrar hela kosmos, naturen och människan.

Läs mer »