logo_teosofiskakompaniet

Teosofiska Rörelsens Tre Syften

  1. Att bilda en kärna av Universellt Broderskap inom mänskligheten utan att fästa avseende på ras, troslära, kön, samhällsklass eller hudfärg
  2. Att studera forntida och moderna religioner, filosofier och vetenskaper, samt klargöra vikten av sådant studium.
  3. Att utforska de oförklarade naturlagarna och människans latenta psykiskakrafter.