logo_teosofiskakompaniet

Meditation

O, Arjuna, bestäm dig för att bli en meditationens människa.” Detta är en av de centrala förmaningarna i den antika indiska boken Bhagavad gita, som betyder Herrens sång. Meditation är centralt för det andliga livet och kan ta sig många former beroende på individens personlighet. I grund och botten innebär meditation att man riktar blicken inåt mot det egna medvetandet. I det stora sökandet innebär detta en strävan att nå upp till Självet inom sig. I det avseendet kan detta betraktas som en helig akt. Teosofin erbjuder inga formler eller universalmedel för meditation. Patanjalis yoga sutras erbjuder säkra och sunda riktlinjer för sökaren, men i huvudsak måste varje individ göra sina egna erfarenheter, lyssna på sitt hjärta och välja sin egen väg. Förutom Bhagavad-gita är den banbrytande boken Tystnadens röst ovärderlig för att utveckla det rätta motivet och den rätta filosofiska grunden för meditation. Alla mänsklighetens stora skrifter och heliga texter erbjuder vägvisare för meditation, oavsett om det gäller Bergspredikan, Koranen eller Tao Te Ching.