Problemlösningar för vår samtid

De teser som historiens stora lärare — exempelvis Jesus, Krishna, Buddha, Platon, Muhammed, Hypathia och många andra — har fört fram, har universell och evig relevans. Rätt förstådd adresserar den gudomliga visdomen alla de problem som mänskligheten står inför. Teosofin anser sig ha en lösning för varje situation, problem, strid eller fråga som plågar samhället och individen och dessa lösningar står att finna i universella principer. Det är därför inte ett universalmedel som ger enkla svar och lösningar, utförda i en handvändning. I stället pekar Teosofin på de grundläggande idéerna om Karma och Reinkarnation som förklarar det mänskliga livets många svårigheter och ojämlikheter. Dessa principer, om korrekt uppfattade, utgör en nödvändighet för att åstadkomma en läkning av mänskligt lidande. Varje problem har en inre orsak som går att förklara och lösa med visdom och upprättandet av nya cykliska förlopp vilka kan leda till andlig utveckling och balans.