Livets enhet

En av teosofins centrala doktriner lär ut den radikala enheten i allt liv. Vi är förbundna i en gudomlig väv av ömsesidigt beroende trådar. Ens handlingar påverkar allas liv, enhet och universella orsakssamband. Det finns en gemenskap mellan alla varelser i ekosystemet. “Det enda livet genomsyrar ALLT.” Den mystiska upplevelsen av Oneness är en glimt av den allmänna principen. Det ger den metafysiska grunden som dikterar allt etiskt och moraliskt beteende. I slutändan kan vi inte skada en annan utan att skada oss själva.