logo_teosofiskakompaniet

Universellt brödraskap och systerskap

Universellt broder – och -systerskap är både ett faktum i naturen och ett ideal att sträva efter i tid och rum. Vi är alla sammanlänkande vare sig vi accepterar det eller inte. Vi är alla jordens barn. Själva vårt liv och vårt medvetande måste ha en gemensam källa. Begreppet radikal enhet, när det gäller människan, pekar på det uppenbara faktum att hela mänskligheten, utan undantag, är en del av en familj. Känslan av att vara avskild, ger upphov till lidande och utvecklar själviskhet och alienation. För att förverkliga mänsklig solidaritet måste vi övervinna vår falska identitetskänsla i namn och form och rikta vår känsla av själv till en transcendental andlig källa. Inget av detta händer över en natt. Som allt annat i naturen är denna förvandling stegvis och tyst när den kombineras med ansträngning i bästa riktning.