logo_teosofiskakompaniet

Strävandet efter upplysning

Ett av teosofins centrala begrepp är människans oändliga utvecklingspotential. Människan är i huvudsak en reflektion av universum som helhet. Den nutida tendensen till splittring och uppdelning av vår identitet, vår djupa självcentrering och materialism blockerar alla våra framsteg mot högre nivåer av upplysning. 

Upplysta människor har behärskat sina sinnen och sin natur i en sådan utsträckning att sammanlänkandet av allt liv, naturens rytmer och flöden, samt händelsernas djupare mening, blivit levande verkligheter. Denna intention representerar det mänskliga hjärtats djupaste längtan. Att göra framsteg i inkarnation efter inkarnation och att hjälpa andra på vägen utgör det grundläggande syftet för våra liv.