logo_teosofiskakompaniet
Vad är teosofi?

Gudomlig Visdom​

Teosofi betyder Gudomlig Visdom. Den grundläggande idéen är att den Gudomliga Visdomen genomsyrar hela kosmos, naturen och människan.
Läs mer...
Vad är teosofi?

Andlig Vetenskap

Forntida folk betraktade förfiningen av mänskligt medvetande som en andlig vetenskap.
Läs mer...
Vad är teosofi?

En oändlig utvecklingspotential

Tanken att människan utgör ett mikrokosmos av makrokosmos, lägger grunden för den inspirerande hypotesen att människan har en oändlig utvecklingspotential.
Läs mer...
Vad är teosofi?

Solidaritetens Religion

Varje religiös, filosofisk eller andlig tradition, tydliggör att allt liv är ett, att allt är sammanlänkat och att vi bör leva med samma vördnad för allt som lever och andas.
Läs mer...
Vad är teosofi?

Tidsåldrarnas Visdom

Den Gudomliga Visdomen är lika gammal som människan själv och intuitiva individer kan förnimma den, genom tillvarons sanna natur.
Läs mer...
Vad är teosofi?

Problemlösningar för vår samtid

Teosofin erbjuder en lösning för varje utmaning som plågar samhället och individen och dessa lösningar står att finna i universella principer.
Läs mer...
Vad är teosofi?

Framtidens Civilisation

Den teosofiska rörelsen betonar vikten av att lägga grunden för en ständigt utvecklande och mer upplyst civilisation i framtiden.
Läs mer...
Vad är teosofi?

Sökandet efter sanning

Kärleken till visdom bygger på sökandet efter sanning och den välkomnar därför alla idéer och utmaningar som kan klargöra och förfina ens förståelse av den.
Läs mer...
Vad är teosofi?

Strävandet efter upplysning

Upplysta människor har förfinat sina sinnen till den grad att sammanlänkandet av allt liv, naturens rytmer samt händelsernas djupare mening, blivit levande verkligheter.
Läs mer...
Vad är teosofi?

Tankefrihet

Strävan efter visdom kräver ett fritt tänkande. Varje människa måste komma till rätta med den värld och det universum de lever i, genom egna erfarenheter, resonemangskraft och intuition.
Läs mer...
Vad är teosofi?

Meditation

Meditation är centralt för det andliga livet och innebär att man riktar blicken inåt mot det egna medvetandet. Detta innebär en strävan att nå till det Gudomliga inom sig.
Läs mer...
Vad är teosofi?

Själv-studier

Själv-studier innebär att man genom självreflektion försöker att vara helt ärlig mot sig själv. Man behöver inse vikten av en självstyrd utveckling och korrigera kursen när så behövs.
Läs mer...
Vad är teosofi?

Altruism

Teosofin står för den högsta etik som kan sammanfattas med ordet altruism. Det är den självvalda handlingen att osjälviskt sätta andras bästa före sitt eget.
Läs mer...
Vad är teosofi?

Allestädes närvarande gudomlighet

Gudomligheten betraktades inom antikens filosofier som allestädes närvarande, transcendental och universell och naturen och alla dess varelser som heliga.
Läs mer...
Vad är teosofi?

Lagarna om Karma och Reinkarnation

Lagarna som styr livet består av olika cykler, av orsak och verkan, födelse och död, evolution och involution, en kosmisk dans mellan Ande och Materia.
Läs mer...
Vad är teosofi?

Den Mänskliga Pilgrimsfärden

Syftet med själens pilgrimsfärd, är att utvecklas, växa, lära sig och i allt högre grad utveckla sin medkänsla och fördjupa sin identitet med allt som lever.
Läs mer...
Vad är teosofi?

Naturens visdom

De stora civilisationerna från det förflutna hämtade sin inspiration och vishet från naturen. Naturen är förkroppsligandet av det Gudomliga.
Läs mer...
Vad är teosofi?

Sfärernas musik

Den Värld vi ser, är en till synes oändlig serie av vibrationer. Sfärernas musik är naturens egen inneboende harmoni som inte bara finns på planeterna utan även inom varje minsta sandkorn.
Läs mer...
Vad är teosofi?

Oändlig mänsklig potential

Människan innehåller potentialen för oändlig tillväxt i kreativitet, medkänsla och visdom. Resan genom livet ses som en utforskning av själens egen potential.
Läs mer...
Vad är teosofi?

Livets enhet

Vi är alla förbundna i en gudomlig väv av ömsesidigt beroende trådar. Den enskildes handlingar påverkar allas liv, enhet och universella orsakssamband. Det finns en gemenskap mellan alla varelser i ekosystemet.
Läs mer...
Vad är teosofi?

Universellt brödraskap och systerskap

Är både ett faktum i naturen och ett ideal att sträva efter i tid och rum. Vi är alla sammanlänkande och vi är alla jordens barn.
Läs mer...
Vad är teosofi?

Medkänsla

Den grundläggande förmaningen som alla Stora Lärare lagt tonvikt vid är kärlek och medkänsla för alla. Målet med teosofin är att inspirera människor att bli kvinnor och män av icke-våld i hjärta och sinne.
Läs mer...

There is no Religion Higher Than Truth  - सत्यात् नास्ति परो धर्मः