logo_teosofiskakompaniet

Helena Petrovna Blavatsky

(H.P.B.)
(1831-1891)

HPB föddes i Ryssland. Hon spenderade sina unga år resande över hela Världen och anlände i New York 1873. Tillsammans med överste Henry Steele Olcott, William Q. Judge och andra bildade hon Teosofiska Samfundet 1875. Hon publicerade sin första bok Isis Unveiled 1877. Följande år åkte HPB och Olcott till Indien för att där etablera Teosofiska Samfundet (TS).
HPB var redaktör för tidskriften The Theosophist när hon var i Indien. Hon flyttade till England 1887 och grundade the Blavatsky Lodge i London. Hon startade också en tidskrift, Lucifer (från latinskan “Luciferus” som betyder Ljusbringaren, Morgonstjärnan). HPBs mästerverk, Den Hemliga Läran publicerades 1888.

HPB led av en kronisk njursjukdom under flera år. Hon ådrog sig en influensa och dog den 8 maj 1891.

HPB hänvisade till ett uråldrigt Broderskap av Adepter. Detta existerar som en evig källa för bevarandet och upptecknandet av alla historiska händelser och fakta angående religionernas och filosofiernas utveckling i världen. Den Teosofiska Rörelsen förklaras vara inspirerad av Dem och HPB påstod sig bara vara deras “budbärare” och deras lärjunge.

William Quan Judge

William Quan Judge 22 color

(1851 - 1896)

William Q. Judge föddes i Dublin, Irland. Han emigrerade till Förenta Staterna med sin familj när han var 13 år gammal. Vid 21 års ålder fick han amerikanskt medborgarskap. Samma år blev han godkänd av staten New Yorks advokatsamfund. Som advokat specialiserade han sig i handelsrätt.

1874 träffade Judge överste H.S. Olcott och genom honom H.P. Blavatsky.

Följande år medverkade de till att instifta det Teosofiska Samfundet den 17november 1875. Efter utgivandet av H.P.B:s bok Isis Unveiled (1877) åkte HPB och Olcott till Indien för att där etablera T.S. De lämnade Judge kvar så att han kunde fortsätta arbetet i Förenta Staterna. De brevväxlade regelbundet och Judge besökte Indien 1884. Efter sin återkomst startade han månadstidskriften The Path. 

Han skrev många artiklar som än idag hjälper den som studerar teosofi. Hans bok Teosofins Ocean, är en standard bok. Och hans tolkning av Bhagavad Gita är en ovärderlig andaktsbok. H.P.B. uttryckte gång på gång sitt förtroende för Judge och tacksamhet för allt arbete han utfört.

Robert Crosbie

(1849 - 1919)

Robert Crosbie föddes i Montreal, Canada. Från tidig ålder var han djupt intresserad av religösa och filosofiska ämnen. Han flyttade till Boston 1886, och där besökte kan Teosofiska Samfundets möten.

När W.Q. Judge kom dit för att hålla föredrag, blev han presenterad för Robert Crosbie och de skapade omedelbart ett vänskapsband. Robert Crosbie blev elev till HPB genom korrespondans. Efter W.Q. Judges död blev Katherine Tingley förgrundsfigur. 

Hon etablerade ett samfund i Point Loma, Kalifornien. På hennes begäran anslöt sig sig Robert Crosbie till Point Loma gruppen. Han lämnade den efter några år. Han flyttade till södra Pasadena och startade där en studiegrupp. Utifrån denna studiegrupp formades 1909 United Lodge of Theosophists (ULT). 1912 grundade han tidskriften Theosophy, som han fortsatte att vara redaktör för ända till sin död. 

Robert Crosbie betonade opersonlighet och anonymitet för att värna om arbetet och skydda medarbetarna från egoistisk stolthet och ambition.

B.P. Wadia

B.P. Wadia

(1849 - 1919)

Bahman Pestonji Wadia (BP Wadia,) föddes den 8 oktober 1881 i Mumbai Indien och avled den 8 oktober 1958 i Bangalore. Han var en indisk teosof och arbetaraktivist. Han grundade Madras Labour Union, en av Indiens första organiserade fackföreningar.

1903 gick han med i Theosophical Society i Mumbai och flyttade till Adyar 1908. Han arbetade för tidskriften The Theosophist. Han blev ordförande för Madras Textile Workers’ Union och engagerade sig för arbetarnas rättigheter.

Senare blev han associerad medlem av United Lodge of Theosophists (ULT) och arbetade för att återupprätta ett fokus på Helena. P. Blavatsky och hennes livsverk samt hennes närmaste medarbetare William Q. Judge. År 1919 besökte han ULT i Los Angeles och åtog sig då att etablera loger över hela världen.

1923 grundade han flera loger på Förenta Staternas östkust. 1925 grundade han en loge i London, 1928 en loge i Paris och 1929 en loge i Mumbai.

År1930 började han publicera tidskriften The Aryan Path.
År 1928 gifte han sig med Sophia Camacho (1901-1986).
År 1945 grundade han The Indian Institute of World Culture (IIWC) i Bangalore.