Sökandet efter sanning

Mottot för den moderna teosofiska rörelsen är ”Det finns ingen religion högre än sanningen”. Kärleken till visdom (filosofia=filosofi) bygger på sökandet efter sanning. Teosofin är inte ett trossystem. Det är snarare ett kunskapssystem och därför styr sanningen — eller satya som dess motsvarighet på sanskrit lyder — över allting. Sanningen, i sig, är bortom formulering och kan inte kapslas in eller inneslutas i nedskrivna ord. Varje uttryck för den, oavsett hur trogen det är, förblir ofullständigt. “Sanningen älskar frågor” är ett talesätt och därför är i teosofiska kretsar utmanandet av idéer och uppfattningar och ifrågasättande av antaganden, inte bara välkomna, utan uppmuntras. Sökaren vill finna sanningen och ingenting annat än sanningen och välkomnar därför alla idéer och utmaningar som kan klargöra och förfina ens förståelse av den.