logo_teosofiskakompaniet

Medkänsla

Den grundläggande förmaningen som alla Stora Lärare lagt tonvikt vid är kärlek och medkänsla för alla. Målet med teosofin är att hjälpa människor att bli kvinnor och män av icke-våld i hjärta och sinne. Medkänsla var Buddhas centrala lära och kärlek Jesu centrala lära. Att utveckla empati och omsorg för andra är ännu en arena med oändlig potential inom den mänskliga konstitutionen. Att förvärva visdom, steg för steg, inspirerar till altruistisk handling utförd med skickliga medel och i rätt anda.