logo_teosofiskakompaniet

Naturens visdom

Teosofin skulle också kunna beskrivas som naturens filosofi. För att vara ännu mer exakt den Nominella Naturen. De stora civilisationerna från det förflutna hämtade sin inspiration och vishet från naturen. Solens och månens cykler, zodiaken, fåglarnas vandringsmönster, ekosystemets sammanlänkade natur har inspirerat människor genom alla tider. Naturen har både en utsökt harmonisk och vacker yttre sida och en synnerligen klok och enhetlig inre sida. Allt en människa behöver veta för att leva ett bra liv kan hittas genom att lyssna, observera och vörda naturen. Naturen är förkroppsligandet av det gudomliga. Naturen har en inneboende sublim intelligens som mänskligheten är en del av.