Gudomlig Visdom

Teosofi betyder Gudomlig Visdom. Ordet kommer från Theos som betyder Gudomlig och Sophia som betyder Visdom. Den grundläggande idéen är att den Gudomliga Visdomen genomsyrar kosmos, naturen och människan. När vi betraktar Universums storslagenhet och Naturens utsökta skönhet och förfining kan vi förnimma närvaron av ett oförklarbart Medvetande, Intelligens och Energi. Forntida civilisationer som de indiska, kinesiska, egyptiska och de ursprungsbefolkningar som fanns före modern tid, dyrkade det översinnliga inom naturen snarare än en personlig Gud. Det Gudomliga inom naturen och människan blir mer begripligt genom metaforiska uttryck som den Andliga Solen än genom bilder av en människolik skapare. Mottot för den moderna Teosofiska Rörelsen är ” Det finns ingen Religion högre än Sanningen.”