B.P. Wadia​

Bahman Pestonji Wadia – (BP Wadia,) Was born on October 8, 1881 and died in Mumbai India and passed October 8th 1958 in Bangalore. He was an Indian theosophist and labour activist. He founded the Madras Labour Union, one of India’s first organised labour unions.

In 1903 he joined the Theosophical Society in Mumbai and moved to Adyar in 1908. He worked for the journal The Theosophist. He became president of the Madras Textile Workers’ Union and engaged himself for worker’s rights.

He worked on behalf of the United Lodge of Theosophists to renew a focus upon the life and work of HPB and her closest associate William Quan Judge. In 1919 he visited the ULT in Los Angeles and committed himself to establishing Lodges throughout the world..

In 1923 he founded several lodges on the east coast of the States. In 1925 he founded a lodge in the UK. In 1928 a lodge was founded in France, in 1929 in Mumbai, and in 1930 he began publishing the journal The Aryan Path.[1] In 1928 he married Sophia Camacho (1901-1986).[2] In 1945 he founded The Indian Institute of World Culture (IIWC) in Bangalore. Other lodges of the ULT were founded in the States, Europe and India.

Bomanji Pestonji Wadia

Bomanji Pestonji Wadia (1881 – 1958) SHRI B. P. WADIA A BRIEF CHRONOLOGY Mr. B. P. Wadia was born on 8 October 1881, the eldest son of Mr Pestonji Cursetji and Mrs. Mithibai Wadia. He had three sisters and one brother. Mr.Cursetji Wadia was a descendent of the famous Wadia family of shipbuilders. The Wadias came […]

U.L.T.s deklaration

United Lodge of Theosophists Deklaration Inriktningen för denna loge är att självständigt och hängivet tjäna teosofins sak utan att vara bunden vid någon teosofisk organisation. Den är lojal mot den Teosofiska Rörelsens stora grundare men befattar sig inte med tvistefrågor eller olikheter i personliga åsikter. Det arbete den har att utföra och det mål den […]

Teosofiska Rörelsens Tre Syften

Teosofiska Rörelsens Tre Syften Att bilda en kärna av Universellt Broderskap inom mänskligheten utan att fästa avseende på ras, troslära, kön, samhällsklass eller hudfärg Att studera forntida och moderna religioner, filosofier och vetenskaper, samt klargöra vikten av sådant studium. Att utforska de oförklarade naturlagarna och människans latenta psykiskakrafter.

Medkänsla

Den grundläggande förmaningen som alla Stora Lärare lagt tonvikt vid är kärlek och medkänsla för alla. Målet med teosofin är att inspirera människor att bli kvinnor och män av icke-våld i hjärta och sinne.

Livets enhet

Vi är alla förbundna i en gudomlig väv av ömsesidigt beroende trådar. Den enskildes handlingar påverkar allas liv, enhet och universella orsakssamband. Det finns en gemenskap mellan alla varelser i ekosystemet.

Oändlig mänsklig potential

Människan innehåller potentialen för oändlig tillväxt i kreativitet, medkänsla och visdom. Resan genom livet ses som en utforskning av själens egen potential.

Sfärernas musik

Den Värld vi ser, är en till synes oändlig serie av vibrationer. Sfärernas musik är naturens egen inneboende harmoni som inte bara finns på planeterna utan även inom varje minsta sandkorn.

Naturens visdom

De stora civilisationerna från det förflutna hämtade sin inspiration och vishet från naturen. Naturen är förkroppsligandet av det Gudomliga.