logo_teosofiskakompaniet

Själv-studier

Själv-studier innebär att man genom självreflektion försöker att vara helt ärlig mot sig själv. Man behöver inse vikten av en självstyrd utveckling och korrigera kursen när så behövs.

Meditation

Meditation är centralt för det andliga livet och innebär att man riktar blicken inåt mot det egna medvetandet. Detta innebär en strävan att nå till det Gudomliga inom sig.

Tankefrihet

Strävan efter visdom kräver ett fritt tänkande. Varje människa måste komma till rätta med den värld och det universum de lever i, genom egna erfarenheter, resonemangskraft och intuition.

Strävandet efter upplysning

Upplysta människor har förfinat sina sinnen till den grad att sammanlänkandet av allt liv, naturens rytmer samt händelsernas djupare mening, blivit levande verkligheter.

Sökandet efter sanning

Kärleken till visdom bygger på sökandet efter sanning och den välkomnar därför alla idéer och utmaningar som kan klargöra och förfina ens förståelse av den.

Framtidens Civilisation

Den teosofiska rörelsen betonar vikten av att lägga grunden för en ständigt utvecklande och mer upplyst civilisation i framtiden.

Problemlösningar för vår samtid

Teosofin erbjuder en lösning för varje utmaning som plågar samhället och individen och dessa lösningar står att finna i universella principer.

Tidsåldrarnas Visdom

Den Gudomliga Visdomen är lika gammal som människan själv och intuitiva individer kan förnimma den, genom tillvarons sanna natur.

Solidaritetens Religion

Varje religiös, filosofisk eller andlig tradition, tydliggör att allt liv är ett, att allt är sammanlänkat och att vi bör leva med samma vördnad för allt som lever och andas.

En oändlig utvecklingspotential

Tanken att människan utgör ett mikrokosmos av makrokosmos, lägger grunden för den inspirerande hypotesen att människan har en oändlig utvecklingspotential.