logo_teosofiskakompaniet

Den Mänskliga Pilgrimsfärden

Syftet med själens pilgrimsfärd, är att utvecklas, växa, lära sig och i allt högre grad utveckla sin medkänsla och fördjupa sin identitet med allt som lever.

Lagarna om Karma och Reinkarnation

Lagarna som styr livet består av olika cykler, av orsak och verkan, födelse och död, evolution och involution, en kosmisk dans mellan Ande och Materia.

Allestädes närvarande gudomlighet

Gudomligheten betraktades inom antikens filosofier som allestädes närvarande, transcendental och universell och naturen och alla dess varelser som heliga.

Altruism

Teosofin står för den högsta etik som kan sammanfattas med ordet altruism. Det är den självvalda handlingen att osjälviskt sätta andras bästa före sitt eget.

Själv-studier

Själv-studier innebär att man genom självreflektion försöker att vara helt ärlig mot sig själv. Man behöver inse vikten av en självstyrd utveckling och korrigera kursen när så behövs.

Meditation

Meditation är centralt för det andliga livet och innebär att man riktar blicken inåt mot det egna medvetandet. Detta innebär en strävan att nå till det Gudomliga inom sig.

Tankefrihet

Strävan efter visdom kräver ett fritt tänkande. Varje människa måste komma till rätta med den värld och det universum de lever i, genom egna erfarenheter, resonemangskraft och intuition.

Strävandet efter upplysning

Upplysta människor har förfinat sina sinnen till den grad att sammanlänkandet av allt liv, naturens rytmer samt händelsernas djupare mening, blivit levande verkligheter.

Sökandet efter sanning

Kärleken till visdom bygger på sökandet efter sanning och den välkomnar därför alla idéer och utmaningar som kan klargöra och förfina ens förståelse av den.

Framtidens Civilisation

Den teosofiska rörelsen betonar vikten av att lägga grunden för en ständigt utvecklande och mer upplyst civilisation i framtiden.