logo_teosofiskakompaniet

Själv-studier

Själv-studier innebär inom teosofin att man genom själv-reflektion försöker att vara helt ärlig mot sig själv. Varje människa är kapten på den egna skutan. Men detta kräver att vi som pilgrims-själar, korrigerar kursen när så behövs. De som studerar teosofi ser själv-reflektion och meditation som två sidor av samma mynt. Båda kräver perspektiv bortom det personliga; ett visst hälsosamt avstånd för att kunna få en vidare syn på sig själv. Om vi ska upplösa föreställningarna om ett avskilt jag och dess följeslagare; själviskhet, som är så djuprotade i oss, måste vi utvärdera våra tankar, handlingar och motiv utan censur. Detta är mycket svårt, men vem har påstått att behärskningen av den egna mänskliga naturen skall vara lätt? Det finns ett element av ädelhet i denna strävan.