logo_teosofiskakompaniet

Altruism

Teosofin står för den högsta och mest hedervärda etik som kan sammanfattas med ett ord: altruism. Det är den självvalda handlingen att osjälviskt sätta andras bästa före sitt eget. Mänskligt liv visar många exempel på detta, förhållandet mellan förälder och barn, lärare och elev och så vidare. Att göra detta till ett etiskt ideal som överträffar alla själviska önskningar, vägleder alla våra relationer, styr alla våra val och motiveras av en djup känsla av enhet, utgör den visa människans moraliska tillstånd, ett tillstånd som alla sanna teosofistuderande strävar att uppnå.