logo_teosofiskakompaniet

Tankefrihet

“I slutändan är ingenting heligt utom den egna tankeverksamhetens integritet”, påminner oss den amerikanska författaren och filosofen Ralph Waldo Emerson. Teosofin handlar om att vi gör egna oberoende undersökningar av oss själva och företeelser omkring oss. Strävan efter visdom kräver ett fritt tänkande. Varje människa måste komma till rätta med den värld och det universum de lever i, genom egna erfarenheter, resonemangskraft och intuition. Det är möjligt att vara oense med andra människor utan att vara otrevlig mot dem. Att försöka sätta sig in i hur andra människor tänker, som ser saker annorlunda än vi själva, breddar vår förståelse, samtidigt som vi respekterar den tankefrihet som vi själva värnar om. I Teosofin ställs inga krav på att vi ska tro på något speciellt, med möjligtvis undantaget om tron på ett universellt broder- och systerskap.