logo_teosofiskakompaniet

Den Mänskliga Pilgrimsfärden

Syftet med själens ofantliga pilgrimsfärd, är att utvecklas, växa, lära sig och i allt högre grad utveckla sin medkänsla och fördjupa sin identitet med allt som lever. Om människan är ett mikrokosmos av makrokosmos, som de gamla grekerna förkunnade, så är den mänskliga pilgrimsfärden inget mindre än äventyret att avslöja livets alla mysterier, kanske det ena efter det andra. Det är absurt att tro att ett sådant sökande skulle kunna begränsa sig till ett enstaka kort människoliv. Därför är reinkarnation en central idé inom teosofin Tanken att vi skördar vad vi sår från liv till liv, inte att betrakta som eller belöning utan främst som möjligheter för att lära. Det är viktigt att notera att denna pilgrimsfärd omfattar hela mänskligheten och aldrig bara en eller annan grupp. Den gamla buddhistiska föreställningen om en Bodhisattva innebär en varelse som inte vilar förrän hela mänskligheten blir upplyst.