logo_teosofiskakompaniet

Framtidens Civilisation

Enligt teosofin företar sig mänskligheten en evig pilgrimsfärd. Den teosofiska rörelsen har som en av sina centrala punkter att föreställa sig och lägga grunden för en ständigt utvecklande och mer upplyst civilisation i framtiden. Bibeln säger i Ordspråksboken: “Så som en människa tänker, så skall hon också vara.”  För att skapa framtidens civilisation måste vi först kunna föreställa och tänka oss den. Forntida visdom lägger stor vikt vid begreppet reinkarnation och karma, vilket innebär att vilka ansträngningar i god riktning vi än gör nu under denna livstid, kommer att bära god frukt i framtiden. De som studerar teosofi försöker att så välgörande frön som kan bidra till framtida generationers välgång.