logo_teosofiskakompaniet

Medkänsla

Den grundläggande förmaningen som alla Stora Lärare lagt tonvikt vid är kärlek och medkänsla för alla. Målet med teosofin är att inspirera människor att bli kvinnor och män av icke-våld i hjärta och sinne.

Livets enhet

Vi är alla förbundna i en gudomlig väv av ömsesidigt beroende trådar. Den enskildes handlingar påverkar allas liv, enhet och universella orsakssamband. Det finns en gemenskap mellan alla varelser i ekosystemet.

Oändlig mänsklig potential

Människan innehåller potentialen för oändlig tillväxt i kreativitet, medkänsla och visdom. Resan genom livet ses som en utforskning av själens egen potential.

Sfärernas musik

Den Värld vi ser, är en till synes oändlig serie av vibrationer. Sfärernas musik är naturens egen inneboende harmoni som inte bara finns på planeterna utan även inom varje minsta sandkorn.

Naturens visdom

De stora civilisationerna från det förflutna hämtade sin inspiration och vishet från naturen. Naturen är förkroppsligandet av det Gudomliga.

Den Mänskliga Pilgrimsfärden

Syftet med själens pilgrimsfärd, är att utvecklas, växa, lära sig och i allt högre grad utveckla sin medkänsla och fördjupa sin identitet med allt som lever.

Lagarna om Karma och Reinkarnation

Lagarna som styr livet består av olika cykler, av orsak och verkan, födelse och död, evolution och involution, en kosmisk dans mellan Ande och Materia.

Allestädes närvarande gudomlighet

Gudomligheten betraktades inom antikens filosofier som allestädes närvarande, transcendental och universell och naturen och alla dess varelser som heliga.

Altruism

Teosofin står för den högsta etik som kan sammanfattas med ordet altruism. Det är den självvalda handlingen att osjälviskt sätta andras bästa före sitt eget.