logo_teosofiskakompaniet

Oändlig mänsklig potential

Trots alla bevis på motsatsen innehåller människor potentialen för oändlig tillväxt i kreativitet, medkänsla och visdom. Den gamla läran är att människan är sjufaldig, vilket betyder att det finns många nivåer och plan för vårt väsen. Dessa nivåer och plan når ända in till livets källa. Om detta skulle kunna vara sant kan resan genom livet ses som en utforskning av den potentialen, själens egen potential. Detta påstående kan bevisas eller motbevisas genom våra egna experiment med våra egna liv. Övning ger färdighet. Bibeln säger: “Som en människa tänker, så skall han vara.” Om vi kan föreställa oss vår väg in i förtvivlan så är det omvända lika sant, vi kan föreställa oss vår väg ut ur det.