logo_teosofiskakompaniet

Sfärernas musik

Ur en synvinkel är den manifesta världen en till synes oändlig serie av vibrationer. Det gudomliga inbördes förhållandet genomsyrar den synliga världen. Platon sa “Gud geometriserar” vilket betyder att det finns en sublim ljudmatematik i universum. De som har öron att höra och möjlighet att uppfatta det ser naturens mönster som en sorts musik. Sfärernas musik är naturens harmoni som inte bara finns på planeterna utan även i varje sandkorn. Varje fenomen i den naturliga världen har en nyckel, en rytm och en melodi.