Tidsåldrarnas Visdom

Teosofin för inte fram några nyheter. Den är lika gammal som människan själv. Mänsklighetens stora lärare särskilt i öst, har pekat på forntida civilisationer som är betydligt äldre än de stora egyptiska, indiska och kinesiska civilisationerna i det förflutna. En stor del av H.P. Blavatskys huvudsakliga verk med titeln Den hemliga läran ägnas åt att avslöja de gemensamma idéerna i en ursprungslära som fördes vidare från generation till generation i den antika världen. Dessa idéer uttrycktes på olika sätt och i olika former, men det är i grunden samma kunskap. Denna kunskap är en syntetisk helhet som utgör den gudomliga visdomen och som intuitiva individer kan förnimma, genom tillvarons sanna natur. Dessa idéer har både sin esoteriska och exoteriska dimension som gradvis kan förnimmas av sökare efter andlig visdom, i den mån de kan omsätta den gudomliga etiken i sitt vardagsliv. Uttryckt med andra ord; är ett liv av medkänsla med alla förnimmande varelser detsamma som applicerad metafysik.