logo_teosofiskakompaniet

Andlig Vetenskap​

Teosofia är den Tidlösa Visdomen. Den har fått olika benämningar inom olika traditioner. Gupta Vidya, Sanatana Dharma, den Tidlösa Filosofin, den Esoteriska Traditionen och Mystikernas Visdom, för att nämna ett fåtal, utgör alla exempel på denna Visdomstradition. Forntida folk betraktade förfiningen av mänskligt medvetande som en andlig vetenskap. Faktum är att hela idén med dagens moderna vetenskapliga metoder, kommer från gamla andliga traditioner. Metoden går ut på att göra experiment som är möjliga att upprepa. Experimenten ska också gå att verifiera genom att jämföra ens egna experiment med andras. Denna mycket gamla vetenskapliga metod hämtad från andliga traditioner var särskilt vanlig i öst, men man kan även finna den i Europa bland Pythagoréerna och Platonikerna i det antika Grekland. Strävan efter att upptäcka grunden för det egna medvetandet och tillvaron, förståelsen för naturens intrikata cykler och insikten om den kedja av orsak och verkan som ligger till grund för det egna livet, utgör alla delar av en andlig vetenskap.