logo_teosofiskakompaniet

U.L.T.s deklaration

United Lodge of Theosophists Deklaration Inriktningen för denna loge är att självständigt och hängivet tjäna teosofins sak utan att vara bunden vid någon teosofisk organisation. Den är lojal mot den Teosofiska Rörelsens stora grundare men befattar sig inte med tvistefrågor eller olikheter i personliga åsikter. Det arbete den har att utföra och det mål den […]

Teosofiska Rörelsens Tre Syften

Teosofiska Rörelsens Tre Syften Att bilda en kärna av Universellt Broderskap inom mänskligheten utan att fästa avseende på ras, troslära, kön, samhällsklass eller hudfärg Att studera forntida och moderna religioner, filosofier och vetenskaper, samt klargöra vikten av sådant studium. Att utforska de oförklarade naturlagarna och människans latenta psykiskakrafter.